Professional

Inici > Productes > Professional > IT T > IT
IT 1
 • IT 2
 • IT 3
 • IT4
 • IT 5
 • IT 6
 
PDF
Fitxa es ca en fr de pt
PDF
Instruccions de Seguretat es en fr de pt
 
PDF
Catàleg General es ca en fr de pt

IT

Transformadors i autotransformadors elèctrics

Conceptes senzills, solucions eficaces

SALICRU dissenya i fabrica transformadors i autotransformadors elèctrics de baixa tensió des de fa més de 50 anys, tant per fer-los servir com a solució independent, sèrie IT, com integrats dins d’un ampli ventall de solucions en electrònica de potència (sistemes d’alimentació ininterrompuda, estabilitzadors de tensió, rectificadores,...). Alhora, hem millorat contínuament els nostres propis mètodes i processos de producció per tal de satisfer les necessitats dels nostres clients, també per requeriments especials.

 

Els transformadors monofàsics o trifàsics es fan servir com aïllament elèctric per la reducció de les pertorbacions de xarxa o per ajustar el nivell de tensió provinent de la xarxa de distribució. I els autotransformadors, al tenir les bobines connectades en sèrie, no proporcionen aïllament galvànic, per tant la seva funció és convertir una tensió en un altre, sent una solució més econòmica que els transformadors.

 

Els transformadors i autotransformadors de la sèrie IT de SALICRU són de tipus sec, fabricats amb xapa magnètica de baixes pèrdues i debanats impregnats de resina de classe tèrmica H. Connexió mitjançant borns de brida o cargols per terminals de pressió. Sota comanda es poden fabricar amb altres tensions, amb preses de regulació, pantalles electrostàtiques addicionals, protector tèrmic, etc.

Veure distribuïdor Sol·licitar informació

Aplicacions

Els transformadors s’utilitzen en diferents tipus d’indústria, construcció, tecnologia d’energia i aplicacions marines com motors elèctrics, compressors, convertidors, sistemes de refrigeració, sistemes d’alimentació ininterrompuda (SAI/UPS) o la formació de xarxes d’IT/TN. Sota comanda, els transformadors es poden fabricar per diferents voltatges i freqüències, i estan equipats amb, per exemple, una pantalla electrostàtica entre els enrotllaments primari i secundari, diferents acabats, rodes o altres accessoris sol·licitats pel client.

I els autotransformadors s’utilitzen per l’adaptació de la tensió de subministrament de la xarxa a la tensió necessària per l’alimentació de tot tipus de càrregues i/o maquinària.

Aplicacions

Prestacions

 • Aïllaments classe tèrmica F.
 • Ventilació amb convecció natural (ANAN).
 • Bobinats classe tèrmica H.
 • Rang de potències: d’1 kVA a 300 kVA.
 • Configuració de connexió monofàsica Ii0 i trifàsica Dyn11(1).
 • Factors disponibles: K-4, K-13 i K-20.
 • Corrent de magnetització baixa.
 • Presentacions disponibles: caixa o trasquadre.
 • Armelles als equips de més de 15 Kg.
 • Tensions típiques fins 750 V.
 • Pèrdues calorífiques baixes.
 • Poc pes i dimensions compactes.
 • Impregnació: Vernís sintètic i polimeritzat - forn a 130ºC.

(1) Altres sota comanda

Presentacions

 1. Born entrada/sortida
 2. Pern de terra
 3. Armelles per elevació
 4. Punt de fixació
 5. Debanats
 6. Xapa magnètica
Presentacions

Caixa

 • Grau de protecció: IP23
 • Altres graus de protecció sota comanda
 • Color RAL 7035
Caixa

Característiques tècniques

Característiques tècniques

Gamma

Gamma