Variadors de freqüència

Inici > Productes > Professional > Variadors de freqüència

Cada cop hi ha més instal·lacions i processos industrials que han de regular la velocitat dels seus motors per adaptar-se a les necessitats de càrrega en cada moment, a més de reduir el consum d’energia. Els variadors de freqüència de la família ControlVIT de Salicru permeten controlar de forma senzilla i eficient qualsevol aplicació accionada per motors asíncrons d’entre 0,2 i 500 kW.

 

Amb un disseny optimitzat i elegant, destaquen per la seva versatilitat i fiabilitat i incorporen de fàbrica les característiques més habituals, reduint en bona mesura la necessitat d’afegir opcions.

 

La majoria d’aplicacions queden cobertes amb tres sèries:

 

CV10: Variadors d’entrada monofàsica fins a 2,2 kW. És la solució més competitiva per a una gran varietat d’aplicacions senzilles. Destaquen per la seva consola extraïble amb potenciòmetre integrat, no habitual al seu segment.

 

CV30: Variadors d’entrada monofàsica y trifàsica fins a 7,5 kW per a la gran majoria d’aplicacions. Disposen d’un avançat control vectorial y de parell, amb dimensions reduïdes i la funció PLC simple, que estalvia en molts casos la instal·lació d’elements de control externs.

 

CV50: Variadors d’entrada trifàsica fins a 500 kW per a la gran majoria d’aplicacions. A més de les característiques dels models anteriors, disposa de funcions avançades per al control de bombes d’aigua. A més a més, permeten la seva selecció dual (parell constant / parell variable).

 

CV30-PV: Variadors de freqüència per a bombeig solar de 0,4 a 75 kW. El variador CV30-PV permet bombejar aigua fent servir com a font d'energia la radiació captada per panells solars. 

 

Energèticament eficients

 

Davant la demanda creixent d’energia a les instal·lacions i processos industrials, la família ControlVIT de SALICRU és una solució eficaç per millorar l’eficiència energètica, tot aconseguint importants estalvis econòmics i millorant el medi ambient.

 

Una part molt important de l’energia generada al món la consumeixen milions de motors elèctrics, principalment instal·lats a la indústria però cada cop més presents al sector terciari.

 

El variador de freqüència adapta la velocitat del motor a la realment necessària per a l’aplicació en cada moment. En sistemes de ventilació i bombeig d’aigua pot aconseguir-se entre el 20 i el 70% de reducció del consum respecte als sistemes de regulació tradicionals.

 

A tot això cal afegir-hi la millora de la productivitat que s’aconsegueix de forma indirecta gràcies al menor desgast mecànic del sistema i una operació i monitoratge millors

CV10
CV10
Variadors de freqüència de 0,2 a 2,2 kW CV10: Variadors d’entrada monofàsica compactes, flexibles i de fàcil utilització Veure
CV30
CV30
Variadors de freqüència de 0,4 a 7,5 kW Variadors de freqüència vectorials d’utilització general Veure
CV50
CV50
Variadors de freqüència de 0,75 a 500 kW Variadors de freqüència vectorials multifunció d’alt rendiment Veure
CV30-PV
CV30-PV
Variadors de freqüència per a bombeig solar de 0,4 a 75 kW Variadors de freqüència per a bombeig solar Veure