Professional

Inici > Productes > Professional > Software i accesoris SAI > SOFTWARES USB/RS-232
Pantalles
 
PDF
Fitxa es ca en fr de pt
PDF
Instruccions de Seguretat es en fr de pt
 
PDF
Catàleg General es ca en fr de pt

SOFTWARES USB/RS-232

Gestió, monitoratge i tancament ordenat

Comunicació SAI-PC

La principal funcionalitat que li demanem a un Sistema d'Alimentació Ininterrompuda (SAI/UPS) per protegir un ordinador és que davant de qualsevol problema elèctric, tall de subministrament, pic de tensió o baixada de línia, el SAI ens protegeixi i segueixi alimentant el nostre ordinador, sigui des de les bateries o regulant la tensió. Però l'autonomia de les bateries és limitada en el temps, de manera que el nostre ordinador s'apagarà bruscament quan s'acabi la capacitat d’emmagatzematge de les bateries i l'autonomia dependrà de la potència del nostre SAI i de la càrrega que suporti, raó per voler apagar/suspendre el nostre ordinador abans que això passi. La descàrrega completa de les bateries tan pot produir-se al cap de vuit minuts com de dues hores, segons la càrrega que suporti el SAI o la capacitat de les bateries.

Veure distribuïdor Sol·licitar informació

Què hem de fer i com per tal que el nostre ordinador s'apagui/suspengui abans d'esgotar les bateries?

El primer de tot és connectar el cable USB entre el SAI i l'ordinador: si el nostre SAI disposa de la funcionalitat USB UPSHID, l'ordinador reconeixerà el SAI com si es tractés d'una bateria i l'integrarà plenament amb el sistema operatiu, habilitant-ne les funcions d'energia, sense necessitar cap mena de software. Per tant, si només volem que l'ordinador s'apagui/suspengui segons la configuració d'energia del nostre sistema operatiu, aquesta és la millor elecció.

En canvi, si volem disposar de funcionalitats addicionals, com enviar una alerta per correu electrònic, disposar d'un registre d'esdeveniments o de mesures, ajustar paràmetres del SAI..., aleshores cal instal·lar un programari que dependrà del model de SAI que tinguem.

Què hem de fer i com per tal que el nostre ordinador s'apagui/suspengui abans d'esgotar les bateries?

Software Winpower

Winpower és un potent software de monitoratge del SAI, que proporciona una interfície gràfica fàcil d'usar per monitorar i controlar el SAI. El software ofereix una protecció completa pel sistema informàtic mentre hi ha una fallada de l'alimentació. Amb aquest software els usuaris poden monitorar l'estat dels SAI de la mateixa LAN. A més a més, qualsevol SAI pot fer l'apagada controlada d'altres ordinadors de la mateixa LAN.

Compatible amb les sèries: SPS Soho+ / SLC Twin Pro2 (0,7-3 kVA)

Sistemes operatius disponibles: MAC / Windows / Linux / VMware / Citrix XenServer

Software Winpower

Software Viewpower

Viewpower és un software avançat per a l'administració i gestió del SAI. Permet el monitoratge remot i l'administració remota d'un o més SAIs a un entorn de xarxa, sigui LAN o Internet. A més a més, també proporciona informació estadística d'esdeveniments i mesures, Viewpower és la solució per gestionar l'apagada controlada del nostre sistema informàtic i evitar la pèrdua de dades dels nostres sistemes.

Compatible amb les sèries: SPS Advance RT2 / SLC Twin RT2 / SLC Twin Pro2 (4-20 kVA) / SLC Cube3+

Sistemes operatius disponibles: MAC / Windows / Linux / VMware

Software Viewpower

Powermaster

El software de monitoratge de SAI Powermaster és ideal per a que els professionals de TI supervisin i gestionin el seu SAI. Proporciona una apagada ordenada i desatesa d'ordinadors de xarxa connectats al SAI durant una fallada del subministrament elèctric. Les notificacions d'alerta d'energia es poden enviar per correu electrònic. Aquest software permet als usuaris l'accés remot (des de qualsevol PC de la xarxa local amb un navegador web).

Compatible amb les sèries: SPS Home / SPS Advance T / SPS Advance R                                            

Sistemes operatius disponibles: MAC / Windows / Linux

Powermaster

USB UPSHID

Es tracta d'una funcionalitat nadiua del sistema operatiu que detecta el SAI com una bateria addicional del nostre sistema informàtic i permet la gestió des del menú energia del sistema operatiu. Permet apagar l'ordinador o hivernar-lo després de x minuts si està treballant en mode bateria.

Compatible amb les sèries: SPS Home / SPS Soho+ / SPS Advance T / SPS Advance R / SPS Advance RT2 / SLC Twin RT2 / SLC Twin Pro2 (0,7-3 kVA)

Sistemes operatius disponibles: MAC / Windows / Linux

USB UPSHID

PowerMaster 1.0.4

Software SPS ATS

Software Viewpower HTML

 • install_ViewPowerHTML_MAC_x86-64 - 108.82M Descarregar
 • installViewPower Windows - 103.59M Descarregar
 • installViewPower_Linux_i386.tar - 124.83M Descarregar
 • installViewPower_Linux_x86_64.tar - 116.65M Descarregar
 • installViewPowerhtml_Linux_text_i386.tar - 122.16M Descarregar
 • installViewPowerHTML_Linux_text_x86_64.tar - 119.07M Descarregar
 • VPVMShutdownWizard_3_5_and_4_1.tar - 4.28K Descarregar
 • VPVMShutdownWizard_onlyForESXi_5_0.tar - 4.59K Descarregar

Software VITdrive V1.0.0.

Software Winpower 5.7.0.3

Documentació

 • Winpower Manual VMwareESXi NMC en
 • Winpower Manual VMwareESXi vMotion en
 • Winpower Manual VMwareESXi en
 • Serial Number "511C1-01220-0100-478DF2A“ es
 • Winpower Manual XenServer XenMotion en
 • Winpower Manual XenServer en
 • WinPower Manual en
 • WinPower Quick Installation and Setup en
 • pm120_manual en
 • ViewPowerHTML5 user manual-20200102 en
 • VMware shutdown wizard user manual for 3.5 and 4.1 en
 • VMware shutdown wizard user manual for esxi5.0 en