Sèries Anteriors

Inici > Productes > Sèries Anteriors > SLC ELITE
SLC ELITE
 
PDF
Fitxa es ca en fr
PDF
Catàleg de la Serie es en
 
PDF
Manual SLC ELITE es en
PDF
Instruccions de Seguretat es en fr de pt
 
PDF
Catàleg General es ca en fr de pt

SLC ELITE

SISTEMES D’ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA DE 60 A 120 kVA

La sèrie SLC ELITE, On-line doble conversió amb tecnologia THF (Transformerless High Frequency), en un rang de po-tències entre 60 i 120 kVA, es situen en la part més alta de la gamma de SAI SALICRU i constitueixen un pas més en la protecció i la qualitat de l’alimentació trifàsica d’alt rendiment.

 

Les premisses en el disseny d’aquestes sèries han estat disposar d’un producte final que reuneixi les màximes prestacions quant a flexibilitat, operativitat, fiabilitat i el menor cost d’explotació possible, àmpliament aconseguit gràcies a les seves característiques de modularitat, ca-pacitat de muntatge en paral.lel, tolerància a la fallada, elevat rendiment, facilitat d’explotació i adaptabilitat als diferents entorns de treball. Totes aquestes prestacions els converteixen en el sistema idoni de protecció per a entorns informàtics, de telecomunicacions o sistemes crítics de processos i infraestructures.

 

Sèrie substituïda per SLC X-TRA + INFO

Sol·licitar informació

Accesoris

Protocol MODBUS

Protocolo MODBUS - SALICRU

Protocol de comunicacions públic i industrial que permet el control i monitoratge del dispositiu. Amb comunicació a través d'un port RS-232.