Sèries Anteriors

Inici > Productes > Sèries Anteriors > SLC ELITE MAX
SLC ELITE MAX
 
PDF
Fitxa es ca en fr
PDF
Catàleg de la Serie es en
 
PDF
Manual SLC ELITE MAX es en
PDF
Instruccions de Seguretat es en fr de pt
 
PDF
Catàleg General es ca en fr de pt

SLC ELITE MAX

SISTEMES D’ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA DE 160 A 300 kVA

La sèrie SLC ELITE MAX, On-line doble conversió amb tecnologia THF (Transformerless High Frequency), en un rang de po-tències entre 160 i 300 kVA, es situen en la part més alta de la gamma de SAI SALICRU i constitueixen un pas més en la protecció i la qualitat de l’alimentació trifàsica d’alt rendiment.


Les premisses en el disseny d’aquestes sèries han estat disposar d’un producte final que reuneixi les màximes prestacions quant a flexibilitat, operativitat, fiabilitat i el menor cost d’explotació possible, àmpliament aconseguit gràcies a les seves característiques de modularitat, ca-pacitat de muntatge en paral.lel, tolerància a la fallada, elevat rendiment, facilitat d’explotació i adaptabilitat als diferents entorns de treball. Totes aquestes prestacions els converteixen en el sistema idoni de protecció per a entorns informàtics, de telecomunicacions o sistemes crítics de processos i infraestructures.


Sèrie substituïda per SLC X-TRA + INFO

Sol·licitar informació

Accesoris

Port RS232

Port RS232 - SALICRU

Targeta RS-232 que permet duplicar el port de comunicacions existent en l'equip així com també els contactes lliures de potencial (relés)

Port RS485

Port RS485 - SALICRU

Permet estendre les funcions de comunicació de l'equip mitjançant un port RS-485 o connexió Ethernet. Format targeta.