Qualitat i Medi Ambient

Inici > Qualitat i Medi Ambient

Salicru considera necessària l’eficiència energètica, clau per reduir el consum d’energia mantenint els mateixos serveis energètics, sense reduir el confort i la qualitat de vida.

 

L’empresa assumeix la responsabilitat de definir, implantar i mantenir una política de qualitat i medi ambient que faci possible que els productes que fabrica i el servei que ofereix segueixi el Sistema de Qualitat i Medi Ambient i asseguri la satisfacció dels clients.

 

El Sistema de Qualitat i Medi Ambient de Salicru està estructurat i adaptat per assegurar que els productes fabricats i els serveis que s’ofereixen compleixen amb els requisits legals i reglamentaris, complint les necessitats i expectatives del client i els requisits mediambientals.

 

La Qualitat, la prevenció de la contaminació i el respecte al medi ambient són un objectiu comú de tot el personal de Salicru. Per això, es promou el reciclatge i s’estableixen les mesures necessàries per assegurar que la política de qualitat i medi ambient es difon a totes les àrees de l'empresa, es manté, s'implanta, es revisa i s'actualitza.

 

Salicru t'ofereix, en aquest sentit, solucions per a l'estalvi en enllumenat (ILUEST + CR i ILUEST + MT) i inversors fotovoltaics (EQUINOX).

Avantatges de les energies renovables

  • No generen residus de difícil eliminació, per la qual cosa es poden considerar "netes".
  • El seu impacte ambiental és reduït, perquè no produeixen emissions de CO2 ni altres gasos contaminants per l'atmosfera.
  • Es produeixen de forma contínua, en conseqüència, són il·limitades.
  • Es generen de forma autòctona, evitant la dependència d’altres regions i els conflictes polítics derivats del subministrament de combustibles.
  • Són complementàries, serveixen per equilibrar discrepàncies entre territoris i impulsen les economies locals amb la creació de cinc vegades més llocs de treball que les energies convencionals.

Sabies que…

  • Les energies renovables ja representen el 20% de l'energia consumida.
  • La nova Directiva d'Energies Renovables de la UE dóna suport al desenvolupament de l'eficiència energètica i l'ús de les energies renovables.
  • El 2020 entra en vigor el nou Protocol de Paris, que substitueix a l’anterior Protocol de Kyoto.

Certificats de Qualitat i Medi Ambient