Sistemes DC

Inici > Productes > Professional > Sistemes DC

Els sistemes DC són aquells equips que transformen la corrent alterna en contínua (rectificadors, carregadors) o bé d'una corrent continua a alterna (inversors). Aquests sistemes DC poden emmagatzemar energia en una bateria d'acumuladors. Podent obtenir una continuïtat de subministrament DC o AC (a través d'un inversor), sense interrupcions.  

 

Quan els elements rectificadors, carregadors i inversors estan integrats en un sol equip, aquests constitueixen el que s'anomena un Sistema DC, permetent connectar tant càrregues alimentades en AC com en DC.  

 

Així mateix, aquests Sistemes DC disposen d'un control per gestionar tots els paràmetres i ports de comunicacions per poder comunicar amb el món exterior, permetent incloure el Sistema DC dins del software de gestió i realitzar així una gestió remota que permeti estar informat de l'estat / alarmes / esdeveniments / mesures de l'equip.

DC POWER-S
DC POWER-S
Sistemes d'energia DC Sistemes d’alimentació DC compactes, flexibles i modulars Veure
DC POWER-L
DC POWER-L
Rectificadors a tiristors 10 A - 800 A Sistemes carregadors per a bateries estacionàries Veure
CS-IS
CS-IS
Convertidors d’energia DC Convertidors d’energia DC/AC industrials d’altes prestacions Veure
FAC Q
FAC Q
Carregadors de bateries Carregadors de bateries per a aplicacions industrials Veure