Actualitat

Inici > Actualitat > Les tipologies de SAI en funció de la seva tecnologia: Off-Line, Line-Interactive i On-Line de doble conversió

Les tipologies de SAI en funció de la seva tecnologia: Off-Line, Line-Interactive i On-Line de doble conversió

Dilluns, 24 de març de 2014

Fa quatre dècades va tenir lloc una fita empresarial que dóna sentit al que és avui Salicru: la fabricació i comercialització del seu primer Sistema d'Alimentació Ininterrompuda (SAI). Avui dia, aquests equips formen part de les nostres llars, oficines, indústries i infraestructures. Però, sabem quants tipus de SAI existeixen i per a què serveixen?

Hi ha tres tipologies bàsiques de SAI/UPS en funció de la tecnologia emprada: Off-Line, Line-Interactive i On-Line de doble conversió. Cadascuna d'elles proporciona diferents graus de protecció i hi ha diversos factors que determinen quin s'ajusta millor a les necessitats de cada sistema a protegir: nivell de fiabilitat i disponibilitat que requereixen, tipus d'equip protegit i l'aplicació o l'entorn en qüestió.

Encara que les tres varietats responen als requisits mínims per a la protecció d'entorns IT, les diferències fonamentals són importants pel que fa al nivell de prestacions i qualitat de la tensió de sortida que ofereixen. El paràmetre que marca la diferència entre elles és, fonamentalment, si la bateria permet o no que la càrrega sensible rebi subministrament elèctric directament de la xarxa: en les tecnologies Off-Line i Line-Interactive el SAI actua únicament en cas de fallada en el subministrament, mentre que en el cas de la tecnologia On-Line, la càrrega s'alimenta permanentment de l'energia que genera el propi SAI, existeixi o no subministrament elèctric.

A continuació es descriu cadascuna d'elles amb més detall:

Offline o Standby (segons la norma IEC 62040-3 classificació VFD, de tensió i freqüència de sortida dependents de l'entrada) en què la xarxa d'entrada passa directament a la sortida fins que es produeix una fallada, moment en què és l'inversor qui s'encarrega de subministrar l'energia. Aquesta tecnologia és de baix cost i ofereix una protecció suficient per a entorns d'oficina. No és adient en els casos en què la xarxa elèctrica és de baixa qualitat (per exemple, en els polígons industrials) o està subjecta a freqüents interrupcions.

Line-interactive (segons la norma IEC 62040-3 classificació VI, de tensió de sortida independent de l'entrada) s'intercalen un transformador/estabilitzador pel quual s'alimenta la càrrega en presència de la xarxa. S'utilitza per a la protecció de les xarxes d'empresa i aplicacions de TI contra talls de tensió, sobretensions i subtensions. El dispositiu és controlat per un microprocessador que supervisa la qualitat de l'alimentació i reacciona a les fluctuacions. El principal avantatge de la varietat Line-interactive és que permet compensar les fluctuacions de tensió sense l'ús de les bateries.

On-line de doble conversió (segons la norma IEC 62040-3 classificació VFI, de tensió i freqüència independents de l'entrada) on la tensió de sortida és generada completament per una seqüència de conversió de corrent altern a corrent continu (AC/DC), seguida d'una conversió de corrent continu a corrent altern (DC/AC), obtenint una font d'alimentació sense cap tipus d'interferència elèctrica. Aquest tipus de sistemes representen la solució més fiable per protegir càrregues crítiques davant de tot tipus de pertorbacions de la xarxa elèctrica.

 

Segueix-nos a:

twitter.com/Salicru_SA                  http://www.linkedin.com/company/salicru

Actualitat destacada 
 • SPS PDU, la unitat de distribució d'energia

  Les Unitats de Distribució d'Energia de la sèrie SPS PDU de Salicru estan dissenyades per a distribuir energia provinent d'un Sistema d'Alimentació Ininterrompuda (SAI/UPS), d'un generador o de la xarxa a múltiples dispositius, com ara racks de xarxes i servidors en data centers i sales d'ordinadors.

  Veure més
 • Salicru construeix un nou magatzem logístic i de distribució

  La nostra empresa està construint un nou magatzem al costat del seu centre productiu de Santa María de Palautordera, a Barcelona, amb l'objectiu d'acollir les funcions de logística, magatzematge, inventari i distribució dels productes. Es preveu que la seva entrada en funcionament sigui aquest mateix estiu.

  Veure més
 • SLC X-PERT, un SAI per a instal·lacions de gran potència crítica

  Salicru ha llançat al mercat la sèrie SLC X-PERT, Sistemes d'Alimentació Ininterrompuda trifàsics (SAI/UPS) de tecnologia online de doble conversió, control DSP i disseny compacte, que garanteixen un subministrament permanent de qualitat per a totes les instal·lacions de gran potència crítica protegides per altes prestacions.

  Veure més