Professional

Inici > Productes > Professional > IT T > IT M
ITM_100TC_LPB163
 • ITM_200TC_LPB161
 • ITM_400TC_LPB158
 • ITM_630TC_LPB155
 • ITM_1300TC_LPB150
 • ITM_2200E_LPB148
 
PDF
Fitxa es ca en fr de pt
PDF
Instruccions de Seguretat es en fr de pt
 
PDF
Catàleg General es ca en fr de pt

IT M

Transformadors monofàsics de control i maniobra

Qualitat i versatilitat en transformació de baixa potència

Salicru dissenya i fabrica transformadors elèctrics de baixa tensió des de fa més de 50 anys, tant per fer-los servir com a solució independent com integrats dins d’un ampli ventall de solucions en electrònica de potència. Els transformadors monofàsics de control i maniobra de la sèrie IT M s’han calculat i dissenyat seguint els criteris tècnics més estrictes, i s’han provat fent servir les tecnologies més modernes. Es fan servir principalment per ajustar el nivell de tensió provinent de la xarxa de distribució i adaptar-lo al que requereixen les diferents aplicacions, que poden ser d’àmbit industrial, terciari o domèstic.

 

També es fan servir com aïllament elèctric per alimentar dispositius que necessiten una separació de circuit, com també per proporcionar una tensió de seguretat en els emplaçaments que ho necessiten. Els transformadors de la sèrie IT M són molt versàtils, gràcies a la seva doble o triple tensió primària i a la seva doble tensió secundària, la qual s’obté escollint entre connexió sèrie o paral·lel fent servir els ponts metàl·lics inclosos.

Veure distribuïdor Sol·licitar informació

Aplicacions

Els transformadors de la sèrie IT M compleixen quatre propòsits requerits per un gran nombre d’instal·lacions de tipologia molt variada: control, comandament, aïllament i seguretat. Per això, es poden fer servir en un gran nombre de diferents tipus d’indústries i en aplicacions de tipus terciari o domèstic.

Es fan servir àmpliament en la construcció de quadres elèctrics gràcies a la mida compacta i a la facilitat de fixació, com també a la flexibilitat que ofereix el fet de disposar de diverses preses de tensió.

Subministren una gran potència instantània que permet magnetitzar correctament les bobines de contactors, relés, proteccions i altres dispositius que habitualment es troben en els quadres.

Aplicacions

Prestacions

 • Rang de potències: de 25 VA a 2000 VA.
 • Tensions d’entrada típiques fins a 460 V.
 • Selecció de tensions mitjançant els ponts inclosos.
 • Aïllants classe tèrmica F (H per a models IP00).
 • Bobinats classe tèrmica HC.
 • Grup de connexió li0.
 • Protecció contra xocs elèctrics classe I.
 • Bobinats de coure impregnats en vernís.
 • Acabat en vernís negre d’alta protecció i anticorrosiu.
 • Bobinats protegits per carcassa autoextingible amb adaptador per a guia DIN fins a 250 VA (models IP20).
 • Tropicalitzat.
 • Pèrdues calorífiques baixes.
 • Poc pes i dimensions compactes.

Opcions de connexió - Esquema 1

 • Entrada iA: 230 V – 400 V
 • Sortida oR: 12 V (V1) – 24 V (V2)
 • Sortida oS: 24 V (V1) – 48 V (V2)
 • Sortida oT: 115 V (V1) – 230 V (V2)
Opcions de connexió - Esquema 1

Opcions de connexió - Esquema 2

 • Entrada iB: 230 V – 400 V - 460 V
 • Sortida oR: 12 V (V1) – 24 V (V2)
 • Sortida oS: 24 V (V1) – 48 V (V2)
 • Sortida oT: 115 V (V1) – 230 V (V2)
Opcions de connexió - Esquema 2

Opcions de connexió - Esquema 3

 • Entrada iB: 230 V – 400 V - 460 V
 • Sortida oR: 12 V (V1) – 24 V (V2)
 • Sortida oS: 24 V (V1) – 48 V (V2)
 • Sortida oT: 115 V (V1) – 230 V (V2)
Opcions de connexió - Esquema 3

Característiques tècniques

Característiques tècniques

Gamma

Gamma