Innovació

Inici > Empresa > Innovació

Oferir solucions innovadores a les necessitats específiques del client serà, sense cap dubte, l’eix que guiarà l’estratègia de Salicru en el futur.

 • Apostar pel camp de les energies renovables fent recerca i treballant en sistemes que permetin un desenvolupament energètic respectuós amb el medi ambient.
 • Ampliar els serveis que ofereix Salicru (telemanteniment, 24x7, auditories i manteniments) per que el client s’oblidi de la protecció elèctrica per centrar-se a la gestió del seu negoci.
 • Consolidar l’especialització de l’equip de Salicru, el major valor diferencial de l’empresa, ampli coneixedor del mercat, els problemes i les solucions que cal aportar en cada situació.

 

R+D+i és part de l’ADN

Amb l’objectiu d’oferir sempre productes que s’adaptin millor a les exigències del client, Salicru no deixa d’investigar i innovar. Per això, dedica a la recerca de noves solucions una mitjana anual del 5% de la seva facturació, molt per sobre del 0,9% de mitjana de les empreses nacionals tecnològiques o del 1,4% de la mitjana europea.

Un procés productiu rigorós però alhora flexible i àgil, juntament amb la utilització dels més avançats sistemes, fan possible que Salicru sigui una perfecta aliada en la cerca de solucions a mida.

Recursos

 • 30 enginyers per a disseny de: PCB, mecànica, electrònica de potència, maquinari, firmware, seguretat i EMC.
 • 6 enginyers per desenvolupament de solucions de connectivitat (Connected Software).
 • Inversió anual: 5% facturació.
 • Departament d'Electrònica EPA propi.
 • Departament de QA per a acte certificació de la Qualitat Normativa i funcional:
  • Cambra semianecoica (125 A x fase).
  • Cambra d'estrès tèrmic de 9m2.
  • Instrumental per a proves d'immunitat.
  • Test Boxes amb Sistema trifàsic de generació programable.
  • Sistema de càrrega regenerativa i patró programable tant en AC com en DC.

Projectes Recents

 • Rectificador de baixa freqüència (SCR) completament digital i d'altes prestacions.
 • Nova generació de SAIS modulars amb Iot nadiu.
 • SAI trifàsic paral·lel digital d'altes prestacions i Iot nadiu.
 • Rectificador commutat i modular digital d'alt rendiment compatible amb la tecnologia d'emmagatzematge en liti.
 • Plataforma propietària de IOT (NIMBUS).
 • Sistema d'alimentació en DC per a senyalització i operació en alta velocitat ferroviària.
 • Estudis d'alimentació en potència per a solucions d'impressió en gran format i 3D.
 • Sistema de geolocalització per a mobilitat urbana i interurbana.
 • Família d'Inversors solars amb IoT.

Projecte de R+D Individual

Disseny i desenvolupament d’un SAI d’alt valor afegit i un sistema de paral·lel avançat.


L’objectiu d’aquest projecte està focalitzat al disseny i desenvolupament d’un Sistema d’Alimentació Ininterrompuda (SAI) d’última generació que suposarà un salt tecnològic respecte els productes existents al mercat, mitjançant el desenvolupament de solucions tecnològiques d’alta flexibilitat i adaptabilitat a les variacions i/o modificacions segons les necessitats específiques del mercat.


Els objectius del projecte són molt ambiciosos i es focalitzen en les següents innovacions tecnològiques: 


-    Tecnologia revolucionària d’estructura paral·lela de SAIS.
-    Reducció del consum energètic.
-    Desenvolupament d’arquitectura propietària aplicada al producte per dotar-lo de millora a la qualitat final, ajust ràpid, calibratge, parametrització, etc.
-    Capacitat de descripció dels paràmetres específics d’un equip ja fabricat amb la possibilitat de donar-li traçabilitat, clonar-lo, actualitzar-lo, modificar-lo i comparar-lo.

Marca de renom

El Fòrum de Marques de Renom Espanyoles (FMRE) és una aliança estratègica publica i privada ideada per defensar la importància de la marca i de la internacionalització per a les empreses i l'economia espanyola. Integrada per 100 de les principals empreses espanyoles amb marques capdavanteres en els seus respectius sectors juntament amb el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació, el Ministeri d'Economia i Competitivitat, el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, ICEX Espanya Exportació i Inversions i l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM). El seu objectiu és fomentar a tots els nivells la importància estratègica de les marques espanyoles i recolzar la seva internacionalització, impulsant la imatge dels productes i serveis espanyols mitjançant aquestes marques i amb el suport de l'administració. El FMRE genera una cultura de marca i internacionalització, ja que cal donar suport i recolzar-se en les empreses que tenen aquesta vocació internacional i de marca.

 

Foro de marcas renombradas españolas:

http://www.marcasrenombradas.com/miembro/salicru/

 

Atlas de marcas:

http://atlas.marcasrenombradas.com/marcas/salicru/

 

Reducció de l'consum energètic

SALICRÚ, SA, ha rebut un ajut per al seu projecte d'estalvi i eficiència REDUCCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC PER PRODUCCIÓ D'EQUIPS D'ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA, a través del FONS NACIONAL D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA i gestionat per l'INSTITUT DE DIVERSIFICACIÓ I ESTALVI DE L'ENERGIA (IDAE ), ajut cofinançat per la Unió Europea a través de el Programa Operatiu FEDER de Creixement sostenible 2014-2020. S'ha elaborat un projecte d'estalvi i eficiència energètica consistent en la implantació de càrregues electròniques regeneratives, aconseguint un estalvi estimat de 20,27 tep / any.