Innovació

Inici > Empresa > Innovació

Oferir solucions innovadores a les necessitats específiques del client serà, sense cap dubte, l’eix que guiarà l’estratègia de Salicru en el futur.

 • Apostar pel camp de les energies renovables fent recerca i treballant en sistemes que permetin un desenvolupament energètic respectuós amb el medi ambient.
 • Ampliar els serveis que ofereix Salicru (telemanteniment, 24x7, auditories i manteniments) per que el client s’oblidi de la protecció elèctrica per centrar-se a la gestió del seu negoci.
 • Consolidar l’especialització de l’equip de Salicru, el major valor diferencial de l’empresa, ampli coneixedor del mercat, els problemes i les solucions que cal aportar en cada situació.

 

R+D+i és part de l’ADN

Amb l’objectiu d’oferir sempre productes que s’adaptin millor a les exigències del client, Salicru no deixa d’investigar i innovar. Per això, dedica a la recerca de noves solucions una mitjana anual del 5% de la seva facturació, molt per sobre del 0,9% de mitjana de les empreses nacionals tecnològiques o del 1,4% de la mitjana europea.

Un procés productiu rigorós però alhora flexible i àgil, juntament amb la utilització dels més avançats sistemes, fan possible que Salicru sigui una perfecta aliada en la cerca de solucions a mida.

Recursos

 • 20 enginyers de disseny de: PCB, mecànic, electrònica de potència, hardware, firmware, seguretat i EMC
 • Inversió anual: 5% facturació
 • Càmera semianecoica (125 A x fase)
 • Instrumental per a proves d’immunitat
 • Sistema trifàsic de generació programable

Projectes Recents

 • Estalvi energètic d’enllumenat LED.
 • Multiconvertidor electrònic universal
 • SAI trifàsic paral·lel digital d’altes prestacions
 • Sistema DC per accés rural a banda ampla
 • Estabilitzador-reductor electrònic modular

Projecte de R+D Individual

Disseny i desenvolupament d’un SAI d’alt valor afegit i un sistema de paral·lel avançat.


L’objectiu d’aquest projecte està focalitzat al disseny i desenvolupament d’un Sistema d’Alimentació Ininterrompuda (SAI) d’última generació que suposarà un salt tecnològic respecte els productes existents al mercat, mitjançant el desenvolupament de solucions tecnològiques d’alta flexibilitat i adaptabilitat a les variacions i/o modificacions segons les necessitats específiques del mercat.


Els objectius del projecte són molt ambiciosos i es focalitzen en les següents innovacions tecnològiques: 


-    Tecnologia revolucionària d’estructura paral·lela de SAIS.
-    Reducció del consum energètic.
-    Desenvolupament d’arquitectura propietària aplicada al producte per dotar-lo de millora a la qualitat final, ajust ràpid, calibratge, parametrització, etc.
-    Capacitat de descripció dels paràmetres específics d’un equip ja fabricat amb la possibilitat de donar-li traçabilitat, clonar-lo, actualitzar-lo, modificar-lo i comparar-lo.