Infraestructures i Energia

Inici > Sectors d'Activitat > Infraestructures i Energia

Protecció d’altes prestacions per a grans aplicacions crítiques

Aeroports, ferrocarrils, ports i carreteres són infraestructures bàsiques per al desenvolupament de les activitats de les ciutats, de les empreses i de les persones. El mateix succeeix amb les infraestructures energètiques (xarxes d’electricitat o de combustibles) o les infraestructures hidràuliques (xarxes d’aigua potable o de desguàs).

 

Del seu correcte funcionament depen en gran mesura que el nostre benestar professional o personal no es vegi afectat. Què passaria si, per exemple, als radars de control de trànsit aeri els faltés el subministrament elèctric?, o als semàfors de trànsit? o a la senyalització ferroviària?

 

Per evitar que situacions com aquestes puguin tenir lloc i afectin tant el benestar de la nostra vida diària com a la competitivitat del nostre treball professional, hi ha els Sistemes d’Alimentació Ininterrompuda (SAI).

 

Són equips que no només proporcionen l’energia suficient per evitar les fallades per talls de subministrament elèctric, sinó que també milloren la qualitat de la tensió de xarxa i eviten l’escurçament de la vida útil dels equips elèctrics, electrònics i informàtics que hi són connectats.

Per això, d’acord amb el seu compromís tecnològic, Salicru disposa d’una àmplia gamma de SAI, les prestacions dels quals són ideals per a grans aplicacions crítiques com les infraestructures de transport, energètiques o hidràuliques, ja que permeten la protecció dels seus equips i asseguren la correcta gestió dels seus sistemes. Es tracta d’uns equips que tenen un format molt compacte, fet que facilita en gran mesura la seva ubicació i més del 60% de la seva composició són materials reciclables.

 

L’assegurament del funcionament del conjunt d’aquest tipus d’infraestructures és fonamental per al desenvolupament de la nostra societat; per això Salicru també ofereix productes que garanteixen vies alternatives d’energia com són els Sistemes DC/AC, dissenyats per operar en entorns de funcionament i exigents, com ara plantes de generació elèctrica, subestacions elèctriques, oleoductes, gasoductes, plantes petroquímiques, instal.lacions mineres, instal.lacions ferroviàries, telecomunicacions, hospitals i processos industrials, entre d’altres.

Els sistemes DC són aquells equips que transformen el corrent altern en corrent continu (rectificadors, carregadors) o bé un corrent continu en un corrent altern (inversors). Els sistemes DC poden emmagatzemar energia en una bateria d’acumuladors, permetent obtenir un subministrament DC o AC (a través d’un inversor) continu, sense interrupcions. A més, disposen d’un sistema de control i supervisió que permet gestionar les mesures d’entrada i sortida, els corrents de càrrega de les bateries, el control de les càrregues prioritàries i no prioritàries i els canals de comunicació amb l’exterior.

 

Un conjunt d’avançades solucions tecnològiques al servei d’infraestructures molt crítiques.

Pertorbacions

Sobreimpulsos transitori
Sobreimpulsos transitori
Transitoris tipus ràfegues
Transitoris tipus ràfegues
Talls i microtalls
Talls i microtalls
Subtensions i sots de tensió
Subtensions i sots de tensió
Sobretensions transitòries i permanents
Sobretensions transitòries i permanents
Variacions de tensió transitòries
Variacions de tensió transitòries
Fluctuacions de freqüència
Fluctuacions de freqüència
Pampallugeig de tensió
Pampallugeig de tensió

Referències

Solucions

SLC TWIN RT
SLC TWIN RT
SAI On-line rack/tower de 700 VA a 10.000 VA Protecció contínua per a sistemes crítics Veure
SLC ADAPT
SLC ADAPT
SAI On-line doble conversió modular de 10 a 1500 kVA Flexibilitat, disponibilitat i fiabilitat en protecció elèctrica superior Veure
SLC CUBE3+
SLC CUBE3+
Sistema d’alimentació ininterrompuda de 7,5 a 200 kVA Eficiència energètica en protecció elèctrica superior Veure
SLC X-TRA
SLC X-TRA
Sistemes d’alimentació ininterrompuda de 100 a 800 kVA Protecció d’altes prestacions per a grans aplicacions crítiques Veure
DC POWER-L
DC POWER-L
Rectificadors a tiristors 10 A - 200 A Sistemes carregadors per a bateries estacionàries Veure
DC POWER-S
DC POWER-S
Sistemes d'energia DC Sistemes d’alimentació DC compactes, flexibles i modulars Veure