Professional

Inici > Productes > Professional > Estabilitzadors de Tensió > RE3
estabilizador tension re3 3
 • estabilizador tension re3 1
 • estabilizador tension re3 2
 • estabilizador tension re3 4
 • estabilizador tension re3 5
 • estabilizador tension re3 6
 • estabilizador tension re3 7
 • estabilizador tension re3 8
 • estabilizador tension re3 9
 
PDF
Fitxa es ca en fr de pt
PDF
Manual RE3 es en fr
 
PDF
Manual RE3 DISPLAY es en
PDF
Módul de comunicacions es en fr pt
 
PDF
Instruccions de Seguretat es en fr de pt
PDF
Catàleg General es ca en fr de pt
 

RE3

Estabilitzadors de tensió electrònics de 300 VA a 250 kVA

La regulació electrònica més ràpida i precisa del mercat

En l’entorn electrònic actual, saturat i altament inestable on les fluctuacions en la tensió de subministrament són més que freqüents, els estabilitzadors de tensió desenvolupen un paper importantíssim a l’hora de garantir una tensió estable en aquelles càrregues més sensibles a aquestes variacions.

 

La sèrie d’estabilitzadors electrònics RE de Salicru, basats en una estructura completament estàtica, d’alt rendiment, gran velocitat de resposta i excel.lent precisió de sortida, es fabrica en configuració monofàsica o trifàsica i en un rang de potències que va des dels 300 VA fins als 250 kVA.

 

Els equips trifàsics estan concebuts amb una regulació totalment independent per fase, amb la finalitat d’evitar eventuals problemes de regulació a causa de desequilibris en les càrregues. A més, els equips incorporen un bypass estàtic que garanteix el subministrament en cas d’una eventual avaria.

Veure distribuïdor Sol·licitar informació

Aplicació

Són molts els processos industrials on l’estabilitat de la tensió és indispensable: des d’un ampli ventall d’aplicacions on els processadors de control numèric i els autòmats són els encarregats de garantir el resultat final, fins a tot tipus de centres de càlcul, perifèrics informàtics, equips de transmissió i comunicacions, equips de laboratori, etc

Aplicacions RE3 - SALICRU

Prestacions

 • Gamma de potències, monofàsiques i trifàsiques, fins a 250 kVA.
 • Regulació ultra ràpida: Velocitat de resposta inferior als 100 ms.
 • Control digital i programació de paràmetres independent per fase.
 • Estructura completament estàtica, sense elements mòbils, major fiabilitat.
 • Bypass estàtic, càrregues sempre alimentades.
 • En els equips trifàsics, regulació independent per fase, immune als desequilibris.
 • Precisió de sortida millor del ±2%.
 • Marges de regulació d’entrada del ±15%, de sèrie.
 • Rendiment superior al 97%.
 • Transformador separador o d’ultra aïllament a la sortida de l’equip. (1)
 • Display LCD de sèrie a partir de 6 kVA monofàsic o 15 kVA trifàsic.
 • Detecció, de sèrie, de tensió d’entrada o sortida (màx / mín) fora de marges. (2)
 • Slot de comunicacions SICRES. (2)
 • Detecció de sobretemperatura. (2)
 • No introdueix harmònics, ni altera el factor de potència de la instal.lació.
 • No afectat per harmònics de tensió de línia; estabilització en base a veritable valor eficaç (rms).
 • Funcionament estable davant variacions de càrrega i/o de tensió.
 • Gran robustesa i fiabilitat (alt MTBF).
 • Materials reciclables en més d’un 80%.

(1) Opcional  (2) Per equips amb display LCD

Display Model RE3

 1. Pantalla LCD de 2 x 16 caràcters
 2. Tecles de navegació
 3. LEDs (error, bypass, funcionament normal i comunicacions)
Display Models RE3 - SALICRU

Presentació

Presentació RE3 - SALICRU

Serveis

 • Servei d’assessorament prevenda i posvenda.
 • Múltiples fórmules de manteniment i telemanteniment (SICRES)

Opcionales

 • Interface a relés.
 • Bypass manual de manteniment. (1)
 • Proteccions de màxima-mínima tensió amb rearmament manual o automàtic (desconnexió de sortida per tensió fora de marges). 
 • Transformador separador (T). 
 • Transformador d’ultra-aïllament (NS). 
 • Transformadors de corrent per a mesures d’intensitat, potència (kVA / kW) i factor de potència. 
 • Protecció de sobrecàrrega. (1) 
 • Targeta SICRES per telemanteniment. (1) 
 • Mòdul de comunicacions esteses. (1)
 • Ampliació rang de temperatura ambient -20ºC.

(1) Models amb display

Característiques tècniques

Especificacions - RE3 - SALICRU

Gamma

Gamma RE3 - SALICRU

Accesoris

Amperimetre digital

Amperimetre digital - SALICRU

Instrument per mesurar el corrent altern de sortida o entrada. La lectura es mostra de forma digital.

Protecció de màx / min tensió amb rearmament automàtic

Protecció de màx / min tensió amb rearmament automàtic - SALICRU

Protecció contra sobre i subtensions a la sortida de l'estabilitzador. Per realitzar el rearmament de la protecció no és necessària cap acció, és automàtica.

Bypass manual

Bypass manual - SALICRU

Mòdul de bypass manual de distribució. Composat per un interruptor rotatiu de 5 posicions ambcombinatòria ondulador-bypass estàtic-bypass manual. La distribució està composada per 4 magnetotèrmics unipolars.

Transformador d'ultra-aïllament

Transformador d'ultra-aïllament - SALICRU

Transformador d'ultra-aïllament, composat per debanament primari i secundari de raó de transformació unitària i amb triple pantalla electrostàtica connectades a terra, per a una atenuació dels sorolls procedents de l'alimentació de la xarxa (de fins a 140 dB en mode comú).

Transformador separador

Transformador separador - SALICRU

Dispositiu elèctric que permet un aïllament galvànic entre entrada i sortida, així com adaptar les tensions.

Resistència d'escalfament

Resistència d'escalfament - SALICRU

Resistència ubicada a l'interior de l'equip per evitar condensacions internes.