Professional

Inici > Productes > Professional > Estabilitzadors de Tensió > EMi3
emi3 estabilizador de corriente 1
 • emi3 estabilizador de corriente 2
 • emi3 estabilizador de corriente 3
 • emi3 estabilizador de corriente 4
 • emi3 estabilizador de corriente 5
 • emi3 estabilizador de corriente 6
 • emi3 estabilizador de corriente 7
 • emi3 estabilizador de corriente 8
 • emi3 estabilizador de corriente 9
 
PDF
Fitxa es ca en fr de pt
PDF
Manual EMi3 es en fr
 
PDF
Módul de comunicacions es en fr pt
PDF
Instruccions de Seguretat es en fr de pt
 
PDF
Catàleg General es ca en fr de pt

EMi3

Estabilitzador de tensió a servomotor 5 kVA – 1300 kVA

Estabilització permanent i estalvi en sobretensions

La contínua variació de les càrregues connectades a la xarxa elèctrica, les pertorbacions generades per les mateixes càrregues, les possibles fallades en les línies de distribució, les caigudes de tensió per la distància de les línies i els problemes originats per descàrregues atmosfèriques, fan impossible un subministrament elèctric de tensió estable. Els estabilitzadors de tensió a servomotor EMi3 de Salicru són la solució ideal per a protegir els equips sensibles davant fluctuacions constants de tensió en el subministrament elèctric.


D’altra banda, les baixades del consum total d’una línia elèctrica fan que la tensió tingui tendència a augmentar provocant sobreconsums en els equips que continuen connectats. Mitjançant la utilització d’un estabilitzador eliminem el sobreconsum, aconseguim un important estalvi econòmic i assegurem que les càrregues connectades funcionaran dintre del règim pel que han estat dissenyades.


Els estabilitzadors de tensió a servomotor EMi3 de Salicru aporten l’experiència de més de 50 anys de desenvolupament en aquest camp amb més de 100.000 estabilitzadors fabricats i instal.lats a tot el món.


El principi de funcionament es basa en la regulació, mitjançant un circuit de control, de l’autotransformador de regulació variable que subministra la tensió al transformador-booster en sèrie, ja sigui en fase o en oposició de fase per aconseguir el valor nominal de la tensió a la sortida.

Veure distribuïdor Sol·licitar informació

Aplicació

Accionaments i maniobres en subestacions elèctriques, forns elèctrics, controls numèrics, elevadors, equips d’impressió gràfica, línies de producció, equipament mèdic, estacions repetidores de TV, màquines-eina (fresadores, devastadores, premses, torns, polidores, màquines d’electroerosió,..), són algunes de les aplicacions, per la seva potència i pel caràcter fortament reactiu, altament sensibles a les variacions de tensió.

Aplicacions EMi3 - SALCIRU

Prestacions

 • Gamma de potències, monofàsiques i trifàsiques, fins a 1300 kVA.
 • Autotransformadors toroïdals/columnes per a tota la gamma de potències, ràpids i eficients.
 • Precisió de sortida millor de l’1% (ajustable).
 • En els equips trifàsics, regulació independent per fase, no afectats pels desequilibris.
 • Marges de regulació d’entrada del ±15% de sèrie.
 • Alta eficiència, fins al 97,5%.
 • Alta velocitat de regulació, fins a 70 V/s.
 • Completa pantalla LCD per al control i supervisió de l’estabilitzador.
 • Estabilitat de sortida garantida mitjançant un control del servo a MosFET.
 • No afectat per harmònics de tensió de línia; estabilització en base a veritable valor eficaç (rms).
 • Funcionament estable davant variacions de càrrega i/o de tensió.
 • Amplis marges de temperatura de funcionament (-10º C ÷ +55º C).
 • Interfície a relés (2 de sèrie i opcional fins a 11).
 • Injecció nul.la d’harmònics de tensió.
 • Disseny mecànic optimitzat, manteniment més senzill.
 • Admissió de sobrecàrregues transitòries de fins al 1000% de la nominal.
 • Gran robustesa i fiabilitat (alt MTBF).
 • Funcionament silenciós.
 • Materials reciclables en més d’un 80%.
 •  

Descripció

 1. Display LCD
 2. Autotransformador variable
 3. Targeta de control
 4. Protecció d’entrada
 5. Borns d’entrada i sortida
 6. Protecció transitoris de tensió
 7. Transformador alimentació motor
 8. Transformador booster
Descripció - EMi 3 - SALICRU

Comunicacions

 1. Slot per a la telegestió remota SICRES o interfície RS-232.
 2. Ports sèrie RS-485. Protocol de comunicacions MODBUS.
 3. Interfície a relés (x5) programables.
 4. Entrada digital.
Comunicacions - EMi3 - SALICRU

Opcionals

 • Mesura de corrents de sortida, potències i sobrecàrrega.
 • Proteccions de màxima-mínima de la tensió de sortida.
 • Bypass manual.
 • Contactor de sobrecàrrega.
 • Mòdul de comunicacions i relés.
 • Altres marges de regulació.
 • Transformador de separació galvànica.

Serveis

Múltiples fórmules de manteniment i telemanteniment (SICRES).

Característiques tècniques

emi3 característiques tècniques

Gamma

emi3 especificacions

Connexions

Connexions

Accesoris

Altres marges de regulació

Altres marges de regulació - SALICRU

Permet mantenir la sortida estabilitzada (amb una precisió del ± 1%) amb un marge de tensió d'entrada major / menor a l'estàndard de la sèrie (± 15%).

Sobrecàrrega del contactor

Sobrecàrrega del contactor - SALICRU

Protecció contra sobrecàrregues a la sortida de l'equip. Per realitzar el rearmament a condició normal no és necessària cap acció, és automàtica un cop a desaparegut la condició d'alarma.

Mesures de corrent / potència de sortida

Mesures de corrent / potència de sortida - SALICRU

Transformadors de senyal per permetre la lectura del corrent de sortida AC i mostrar-la en la pantalla LCD. El fet d'incloure aquest opcional, també permet les lectures de potència i alarma de sobrecàrrega siguin mostrades en el sinòptic.

Bypass manual

Bypass manual - SALICRU

Mòdul de bypass manual de distribució. Composat per un interruptor rotatiu de 5 posicions ambcombinatòria ondulador-bypass estàtic-bypass manual. La distribució està composada per 4 magnetotèrmics unipolars.

Protecció de màx / min tensió amb rearmament automàtic

Protecció de màx / min tensió amb rearmament automàtic - SALICRU

Protecció contra sobre i subtensions a la sortida de l'estabilitzador. Per realitzar el rearmament de la protecció no és necessària cap acció, és automàtica.

Transformador separador

Transformador separador - SALICRU

Dispositiu elèctric que permet un aïllament galvànic entre entrada i sortida, així com adaptar les tensions.

Mòdul de comunicacions estesa

Mòdul de comunicacions estesa - SALICRU

Permet estendre les funcions de comunicació de l'equip mitjançant l'ampliació dels contactes lliures de potencial de 3 a 9, així com una entrada digital per a la detecció del nivell d'electròlit (només per a bateries de plom obert o NiCd).

Resistència d'escalfament

Resistència d'escalfament - SALICRU

Resistència ubicada a l'interior de l'equip per evitar condensacions internes.