Els Nostres Serveis

Inici > Suport Tècnic > Els Nostres Serveis

Si necessiteu comunicar-nos qualsevol incidència dels vostres equips SALICRU, dirigiu-vos al nostre Suport Online (link), enregistreu el vostre producte i comuniqueu-nos la incidència, així de fàcil.

 

A continuació us detallem les diferents opcions de resolució que us oferim per les incidències, els períodes de garantia dels nostres equips i les condicions generals cobertes per la nostra garantia.

 

OPCIONS DE RESOLUCIÓ:

Depenent del model i del període de garantia disponible, disposem de les següents opcions de resolució de la incidència:

 

Espanya i Portugal:

  • Si l'equip és de les sèries SLC TWIN PRO2 / SLC TWIN RT2 i potència igual o superior a 4.000 VA el nostre servei tècnic es posarà en contacte per coordinar la resolució.
  • Si l'equip està fora del període de garantia, el nostre servei tècnic es posarà en contacte per oferir-vos els nostres plans de reparació fora de garantia.
  • Per a la resta de casos, farem el canvi de l'equip en un termini màxim de 48/72 hores a la península i les Balears (7-10 dies les Canàries), exceptuant festius. És important tenir preparat l'equip que torneu per tal que l'agència de transport el reculli.

Resta del món:

Consultar condicions amb el vostre distribuïdor local.

 

PERÍODES DE GARANTIA:

Els períodes de garantia segons el model són:

 

Equips domèstics:

  • SPS AUTO / SPS HOME - període de garantia: 2 anys
  • SPS SAFE / SPS ONE - període de garantia: 3 anys

 

Modalitat:

Espanya i Portugal: Per equips instal·lats en aquests països, SALICRU disposa d'un servei de CANVI EN GARANTIA amb el qual substituïm la unitat avariada per un altre equip del mateix model el més aviat possible.

Resta del món: Consulteu condicions amb el vostre distribuïdor local.

 

SAI fins a 3 kVA:

  • SPS SOHO+ - període de garantia: 2 anys
  • SPS ADVANCE RT2 - període de garantia: 2 anys
  • SLC TWIN PRO2 / SLC TWIN RT2 - període de garantia: 2 anys

Modalitat:

Espanya i Portugal: Per equips instal·lats en aquests països, SALICRU disposa d'un servei de CANVI EN GARANTIA amb el qual substituïm la unitat avariada per un altre equip del mateix model el més aviat possible.

Resta del món: Consulteu condicions amb el vostre distribuïdor local.

 

Inversors fotovoltaics

  • EQUINOX - període de garantia: 5 anys

Modalitat:

Espanya i Portugal: Per equips instal·lats en aquests països, SALICRU disposa d'un servei de CANVI EN GARANTIA amb el qual substituïm la unitat avariada per un altre equip del mateix model el més aviat possible.

Resta del món: Consulteu condicions amb el vostre distribuïdor local.

 

Resta gamma de productes:

  • Període de garantia: 1 any

 

Modalitat:

Espanya i Portugal: Per equips instal·lats en aquests països, la garantia inclou la reparació gratuïta a les nostres instal·lacions de qualsevol defecte imputable a la fabricació de l'equip. Les despeses de transport i embalatges seran a càrrec del beneficiari.

Si és necessari el desplaçament d’un tècnic, la garantia cobreix els materials, la mà d’obra i els desplaçaments de dilluns a dijous de 09:00 a 18:00 hores i divendres de 09:00 a 14:00 (no festius).

Resta del món: Consulteu condicions amb el vostre distribuïdor local.

 

Per saber com realitzar el registre del teu producte accedeixi a la pestanya Registre d'Equips on té una breu explicació de com realitzar-lo.

 

CONDICIONS GENERALS DE LA GARANTIA:

 

I les condicions generals de la nostra garantia són:

 

SALICRU, S.A. (“SALICRU”) garanteix a l'usuari final de qualsevol equip SALICRU que:

 

• Els equips compliran amb el nivell de característiques indicades.

• Estan lliures de qualsevol defecte de disseny, de fabricació i/o de materials.

• El període de garantia és l'especificat segons la sèrie, des de la data de compra del mateix.

• En cas de fallada o avaria serà reparat o substituït, segons es consideri convenient, sense cap càrrec.

 

Aquesta garantia només cobrirà als compradors originals del producte, no a segons propietaris, sense tenir en compte si es va adquirir sense càrrec o contra pagament. Tanmateix, aquesta garantia només és aplicable si l'usuari final ha respectat escrupolosament les instruccions de seguretat i d’utilització definides per SALICRU. En cap de les següents circumstàncies SALICRU serà responsable de l'avaria de l'equip: (i) si no són respectades les instruccions de connexió especificades, (ii) ús indegut, (iii) connexions no conformes amb el marcatge ‘CE’, (iv) connexions 'encadenades' conjuntament amb altres sistemes SAI, terminals d'alimentació, protectors de corrent o cables de prolongació, (v) instal·lació elèctrica no conforme amb les reglamentacions tècniques, (vi) intervenció a l’equip no autoritzada per SALICRU, (vii) avaries causades per causes externes com incendi, explosió, llamp, danys causats per l’aigua, robatori, vandalisme i fenomens atmosfèrics així com inundacions, terratrèmols i actes de terrorisme (viii) caigudes o trencaments de l'equip, tant deliberades com accidentals i (ix) desgast normal de l’equip.

 

SALICRU no serà responsable sota les condicions d'aquesta garantia, o per qualsevol altra raó i en cap cas, de pèrdues directes o indirectes, com ara pèrdua de negoci, pèrdua de benefici, pèrdua de serveis, de software o d'informació, danys a qualsevol mitjà informàtic que no sigui hardware, o danys a, o pèrdua de, qualsevol tipus de propietat.

 

La present garantia està sotmesa a les lleis nacionals de cada país on s’utilitzi l'equip. Si alguna clàusula d'aquesta garantia es determinés no vàlida o no aplicable en el seu conjunt o en part per qualsevol autoritat competent, la validesa de les altres clàusules d'aquestes garanties i la resta de la clàusula en qüestió no es veuran afectades.

 

Salicru té diferents modalitats d'extensió de garantia a la vostra disposició, demaneu informació a través de: sst@salicru.com o al telèfon 902 48 24 01 (només a Espanya) +34 938 482 400 (a la resta del món).