Sèries Anteriors

Inici > Productes > Sèries Anteriors > SICRES
SICRES 1
  • SICRES 2
  • SICRES 3
 
PDF
Fitxa es ca en fr de pt
PDF
Manual SICRES es en fr
 
PDF
Instruccions de Seguretat es en fr de pt
PDF
Catàleg General es ca en fr de pt
 

SICRES

Telegestió per ILUEST+

Telegestió per a ILUEST+

En qualsevol municipi, els Centres de Comandament de l’enllumenat es troben ubicats en plena via pública i allunyats dels Serveis Tècnics, i això en dificulta enormement el seu manteniment. Per aquesta raó, el cost del manteniment dels enllumenats s’incrementa notablement, i obliga els municipis a disposar de brigades o subcontractes que, fins i tot sense necessitat de dur a terme cap tasca correctiva, facin rondes periòdiques per les vies públiques amb la finalitat de detectar possibles anomalies . Amb tot, i en el millor dels casos, les instal·lacions estaran en condicions operatives, i no serà fàcil obtenir estadístiques de fallada, gràfics de consums, de qualitat de línia, etc.

 

Mitjançant la incorporació de la targeta de xarxa SICRES, SALICRU ofereix un Servei de Telemanteniment a través d’una connexió a Internet, que permet conèixer en tot moment l’estat d’un parc complet d’equips (cartografia inclosa), i fins i tot avançar-se a eventuals fallades de l’equip i/o dels Centres de Comandament. Entre les moltes prestacions que ofereix el sistema podem esmentar: enviament desatès d’alarmes a través de SMS i/o correus electrònics, monitoratge completa dels equips, control i programació dels diferents paràmetres, com poden ser la configuració del rellotge astronòmic, les transicions entre estats (nominal i estalvi), els diferents nivells de tensió, els tipus de llum, i un llarg etcètera, cosa que possibilita en tot moment una visió global de la instal·lació i tot tipus de gràfics i estadístiques.

Veure distribuïdor Sol·licitar informació

Avantatges i prestacions

El sistema de telemanteniment SICRES permet el monitoratge, l’anàlisi i el suport tècnic en temps real, les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana, i redueix així el MTTR (temps mitjà de reparació) davant de qualsevol esdeveniment inesperat.

Durant el monitoratge es crea un històric d’esdeveniments i alarmes que permeten una anàlisi exhaustiva de l’equip, que permet facilitar una valuosa informació de la tendència de funcionament i identificant futurs problemes potencials.

Per a aquells esdeveniments i/o alarmes més importants, SICRES envia correus electrònics i missatges SMS, en què informa instantàniament de la incidència i permet que s’iniciï, paral·lelament, l’acció correctiva oportuna.

SICRES facilita el manteniment global de l’enllumenat mitjançant la inclusió de mapes cartogràfics amb la localització exacta dels equips. Fent clic en qualsevol d’ells accedim als seus paràmetres principals, que en possibiliten el seu monitoratge, el control i la programació.

SICRES aplicaciones

Sicres

Sicres

Versions

Amb la finalitat d'integrar perfectament el sistema SICRES a tota la gama ILUEST+, ta nt en els equips actuals com en els equips anteriors, disposem de dues versions de la tarja:

  • SICRES Card: Per als equipos que disposen d'un slot  para a insertar la tarja SICRES. Això evita tenir petits dispositius al voltant de l'equip.
  • SICRES Box: Quan l'equip no dispsa de slot, como es el caso de els Kit OEM, la tarja SICRES pot ser instal.lada de forma externa.

Monitoratge i control

Pantalles personalitzades per a la perfecta localització, monitoratge, control i programació de l’equip.

SICRES Monitoratge i control

Mapa ubicació del parc d'equips

SICRESMapa ubicació del parc d'equips

Taula de dades obtingut

Taula de dades obtingut SICRES - SALICRU

  • Gràfiques dels diferents paràmetres

Característiques tècniques

SICRES especificacions

Gamma

SICRES especificacions