Professional

Inici > Productes > Professional > Eficiència Energètica > ILUEST+MT
ILUEST+MT 1
 • ILUEST+MT 2
 • ILUEST+MT 3
 • ILUEST+MT 4
 • ILUEST+MT 5
 • ILUEST+MT 6
 • ILUEST+MT 7
 • ILUEST+MT 8
 • ILUEST+MT 9
 
PDF
Fitxa es ca en fr de pt
PDF
Catàleg de la Serie es en fr
 
PDF
Manual ILUEST +MT es en fr pt
PDF
Instruccions de Seguretat es en fr de pt
 
PDF
Catàleg General es ca en fr de pt

ILUEST+MT

Estabilizadors-reductors de flux lluminós

L’estalvi de sempre amb un plus de control

La sèrie ILUEST+MT de SALICRU és un estabilitzador-reductor de flux lluminós d’última generació concebut per optimitzar el control i la gestió dels enllumenats públics actuals, portant les comunicacions del sistema a un estadi superior:

1) Control de l’enllumenat de sèrie mitjançant rellotge astronòmic integrat en panell LCD i control del contactor de capçalera de la instal·lació.

2) Telegestió completa d’un parc d’equips via interface Web mitjançant la targeta opcional SICRES i mòdem GSM/GPRS, tot governat pel software de control SICRES.

Veure distribuïdor Sol·licitar informació

Aplicacions

Tots ells, des dels enllumenats públics urbans (avingudes, carrers, vials, cinturons, rotondes, ponts, etc.) fins als existents en zones industrials, centres comercials, aparcaments, hospitals, ports, estacions de tren o aeroports, es beneficiaran de les bondats aportades pel ILUEST+MT en aspectes tan importants com la racionalitat en els nivells lumínics, el manteniment i telemanteniment de les instal·lacions i el consum elèctric.

ILUEST+MT aplicacions

Prestacions

 • Regulació electrònica del flux lluminós mitjançant elements estàtics i control a microprocessador d’última generació.
 • Regulació totalment independent per fase.
 • Bypass automàtic per fase amb funcionament independent, accionable manualment i actiu per defecte.
 • Protecció amb rearmament automàtic programable per sobrecàrrega i sobretemperatura.
 • Display LCD amb rellotge astronòmic, programador horari i relé per al control del contactor de capçalera, de sèrie.
 • Targeta SICRES(1) per al control total d’un parc d’equips mitjançant mòdem GSM/GPRS(1) i interface web.
 • Rendiment superior al 97%.
 • No introdueix harmònics ni altera el factor de potència de la instal·lació.
 • Estabilització instantània en tots els estats de funcionament.
 • Cicle de treball adaptat a la fase inicial d’escalfament de les làmpades.
 • Apte per a qualsevol tipus de làmpada de descàrrega (inclosos els halogenurs metàl·lics).
 • Transicions suaus entre els estats de flux nominal i reduït.
 • Configuració fina de tots els nivells de tensió i precisió de sortida millor del ± 2%.
 • Tensió d’arrencada seleccionable.
 • Dos nivells d’estalvi ajustables via display LCD.
 • Estalvi energètic addicional per la total eliminació de les sobretensions nocturnes.
 • Important augment de la vida de les làmpades.
 • Estalvis superiors al 40%.
 • Facilitat d’instal·lació al costat del centre de comandament o al seu interior.
 • Amortització mitjana de la inversió entre 6 i 24 mesos.
 • Manteniment optimitzat de l’equip.
 • SLC Greenergy solutions.
 • (1) Opcional

Control Total de l'Enllumenat

 • SICRES és una targeta electrònica de comunicacions que possibilita el servei de telemanteniment mitjançant connexió a Internet.
 • Entre les funcions del sistema, destaquen:
 • Interface per a xarxes
 • Ethernet amb protocols TCP-IP i SNMP i mòdems GSM / GPRS i RTC.
 • 10 lectures digitals i 17 lectures analògiques per la família ILUEST+.
 • Múltiples mesures disponibles: Potències actives i aparents, factor de potència, nivell de càrrega, etc.
 • Múltiples paràmetres de programació i ajustament: hora i data, selecció de llums, tensions d’ arrencada, nominal i estalvi, etc.
 • Calibracions.
 • Programació i enviament automàtic de SMS i emails.
 • Programació horària 7 dies per setmana + 10 dies especials.
 • Selecció i programació rellotge astronòmic inclòs.

 

Flux de dades mitjançant connexió remota SICRES

 1. Centre de Comandament enllumenat: disposa ILUEST+ amb targeta SICRES i mòdem GSM / GPRS.
 2. Transmissió bidireccional.
 3. Internet.
 4. Servidor Internet.
 5. Centre de Control (email) / mòbil (SMS).
 6. Servei d’Assistència Tècnica.
Control Total de l'Enllumenat ILUEST + MT - SALICRU

Opcions i serveis

 • Targeta SICRES.
 • Mòdem GSM / GPRS.
 • Bypass manual per aïllar elèctricament l’equip durant les tasques de manteniment.
 • Bypass automàtic a contactors, per fase o comú.
 • Descarregador atmosfèric de gas.
 • Targeta I/O digitals.
 • Estudis i simulacions personalitzades d’estalvi i amortització.
 • Garanties esteses (a consultar).

Característiques tècniques

ILUEST+MT especificacions

Gamma

ILUEST+MT especificacions

Accesoris

I/O digitals

I/O digitals - SALICRU

Opcional que incorpora 5 entrades, 5 sortides digitals programables a qualsevol alarma o esdeveniment de l'equip, 1 entrada analògica de 4 ÷ 20mA per a un sensor de llum i els següents canals de comunicació: RS-232, RS-485.

Bypass manual

Bypass manual - SALICRU

Mòdul de bypass manual de distribució. Composat per un interruptor rotatiu de 5 posicions ambcombinatòria ondulador-bypass estàtic-bypass manual. La distribució està composada per 4 magnetotèrmics unipolars.

Descarregador atmosferic de gas

Descarregador atmosferic de gas - SALICRU

Protecció contra els transitoris de tensió de la línia elèctrica produïts per tempestes elèctriques i altres fenòmens.