Eficiència Energètica i Renovables

Inici > Sectors d'Activitat > Eficiència Energètica i Renovables

Aposta per l’eco-eficiència i les energies renovables com a valor empresarial

L’eficiència energètica es defineix com la reducció del consum d’energia mantenint els mateixos serveis energètics, sense disminuir el confort i la qualitat de vida, protegint el medi ambient, assegurant el subministrament i fomentant un comportament sostenible en el seu ús. Actualment, la societat demana equips que, a més de respondre a les seves necessitats empresarials, estalviïn energia i costos i siguin respectuosos amb el medi ambient.

 

El foment del desenvolupament de noves tecnologies que contribueixen a un consum energètic més responsable és, sens dubte, un dels eixos principals de l’estratègia empresarial de Salicru.

Des de fa anys, ha apostat fermament per les energies renovables i la tecnologia més avançada aplicada a l’eficiència energètica, mitjançant la seva línia SLC Greenergy Solutions, que inclou estabilitzadors-reductors de flux lluminós i inversors fotovoltaics.

 

Els primers s’han convertit en els equipaments de referència per a projectes d’enllumenat públic, ja que permeten estalvis de fins un 40% en la factura de la llum. Fa més de dues dècades, Salicru va ser pionera en aconseguir una regulació precisa de les làmpades d’enllumenat públic gràcies a la seva gamma d’estabilitzadors-reductors del flux, que permeten obtenir un important estalvi energètic i de manteniment.

Des de llavors ha instal.lat més de 27.000 equips estabilitzadors-reductors de flux per a l’enllumenat públic en països com a Espanya, Xina, França, Polònia, Tunísia o Marroc. A Espanya hi ha 15.000 equips instal.lats, amb un potencial d’estalvi energètic anual conjunt de més de 558.000 MWh, una reducció de les emissions de CO2 de més de 130.000 tones i un estalvi econòmic de més de 50 milions d’euros.

 

Per la seva part, els inversors solars de Salicru, dissenyats per a instal.lacions domèstiques i comercials, converteixen l’energia del corrent continu que prové dels mòduls solars en corrent altern, necessari per a la connexió a la xarxa de distribució de baixa tensió.

Es seu principal factor competitiu és que possibilita un increment de fins el 10% de la producció.

 

Gràcies a la seva innovadora tecnologia, recolzada per l’àmplia experiència de Salicru en el mercat de l’electrònica de potència, ofereixen un alt rendiment en les instal.lacions fotovoltaiques de petita o gran potència, tant a interiors com a exteriors. Tanmateix, ofereix un ampli ventall de capacitats de comunicació: tots els equips disposen de pantalla LCD i/o gràfica per a facilitar la visualització de les dades de la instal. lació i dispositius de comunicació local o remota.

Pertorbacions

Sobreimpulsos transitori
Sobreimpulsos transitori
Subtensions i sots de tensió
Subtensions i sots de tensió
Sobretensions transitòries i permanents
Sobretensions transitòries i permanents
Pertorbacions d’alta freqüència
Pertorbacions d’alta freqüència

Solucions

ILUEST+CR
ILUEST+CR
Estabilizadors-reductors de flux lluminós Regulació + Telegestió = Estalvi Veure
ILUEST+MT
ILUEST+MT
Estabilizadors-reductors de flux lluminós L’estalvi de sempre amb un plus de control Veure
EQUINOX
EQUINOX
Inversors fotovoltaics 2,8 kW - 4 kW - 5 kW Noves solucions en inversors solars per a connexió en xarxa Veure
CV10
CV10
Variadors de freqüència de 0,2 a 2,2 kW CV10: Variadors d’entrada monofàsica compactes, flexibles i de fàcil utilització Veure
CV30
CV30
Variadors de freqüència de 0,4 a 7,5 kW Variadors de freqüència vectorials d’utilització general Veure
CV50
CV50
Variadors de freqüència de 0,75 a 500 kW Variadors de freqüència vectorials multifunció d’alt rendiment Veure
CV30-PV
CV30-PV
Variadors de freqüència per a bombeig solar de 0,4 a 75 kW Variadors de freqüència per a bombeig solar Veure