Professional

Inici > Productes > Professional > Software i accesoris SAI > BACS
BAQS
 
PDF
Fitxa BACS es ca en fr de pt
PDF
Manual BACS en
 
PDF
Instruccions de Seguretat es en fr de pt
PDF
Catàleg General es ca en fr de pt
 

BACS

Sistema de vigilància i anàlisi de les bateries

BACS: 3a generació del sistema de gestió de les bateries

Sistema de monitoratge, regulació i alarma per a les bateries de plom. Garanteix una operativitat completa del sistema de bateries, evita fallades inesperades o inadvertides provocades per bateries defectuoses, amplia la vida útil de la bateria i ajuda a preservar la fiabilitat del SAI.

 

BACS, sistema de cura i anàlisi de la bateria, és la 3a generació del sistema integrat en una xarxa de monitoratge i gestió de la bateria. Comprova periòdicament i de forma individual la resistència interna, la temperatura i la tensió de cada bateria. A més a més, es pot reajustar la tensió de càrrega de cada bateria i gestionar les mesures ambientals (temperatura, humitat, contingut del gas hidrogen) i les aplicacions (sistemes d’alimentació ininterrompuda SAI/UPS, rectificadors, sistemes DC, onduladors i altres dispositius). D’aquesta manera, les bateries es troben sempre en les condicions de funcionament més òptimes. El monitoratge constant i el control individual de la tensió de càrrega de cada una de les bateries garanteixen una disponibilitat total de les bateries en tot moment. Això fa que l’anomenat taló d’Aquil·les del SAI (o de qualsevol altre dispositiu de potència) sigui una cosa del passat.

 

BACS és adequat per a qualsevol tipus de bateria de plom (AGM, gel, segellades i obertes de plom àcid), níquel i ió liti.

Veure distribuïdor Sol·licitar informació

Tecnologia

 • Sistema dissenyat per monitorar i controlar les bateries de forma individual o en blocs d’acumuladors, amb la qual cosa se subministra un procés de càrrega simètrica.
 • Regulació individual de la tensió: repartiment en mode uniforme i equitatiu de la tensió que subministra el carregador.
 • Protecció contra qualsevol sobrecàrrega individual inesperada (gasos), sequedat de la bateria o descàrrega total d’aquesta.
 • Els problemes de sulfatació es preveuen mitjançant la visualització i la comunicació dels nivells de sulfatació.
 • Protecció de les bateries més properes davant de fallades en la tensió de càrrega d’una bateria.
 • Garanteix, mitjançant el sistema Equalizing, la capacitat òptima dels sistemes de bateries durant tota la seva vida. · Anàlisi intensiu i exhaustiu en una sola bateria del sistema d’alimentació. · Disponible per a bateries Pb-Ca (2, 6, 12 i 16 V) i bateries Ni-Cd, Ni-MH i ió liti (1,2 a 3 V) amb capacitats entre 7 Ah i 5.000 Ah.
Tecnologia

Avantatges

 • Increment de la durabilitat i la capacitat del conjunt de bateries, la qual cosa redunda en una millora de la fiabilitat del SAI.
 • No cal substituir el conjunt complet de bateries com a mesura preventiva.
 • Les bateries es poden utilitzar fins al final de la seva vida útil.
 • Ja no són necessaris els monitoratges ni les rutines de manteniment costoses.
 • Evita fallades inesperades o inadvertides en les bateries.
 • Optimització de la capacitat de les bateries.
 • El monitoratge més econòmic per cada bateria.
Avantatges

Webmanager

 • BACS WEBMANAGER gestiona fins a 330 mòduls del BACS en 10 sèries/branques de bateries.
 • Cada bateria es gestiona individualment.
 • El rang de la tensió d’alimentació es troba entre 9 i 30 V.
 • Substitueix completament l’adaptador SNMP del SAI.
 • Instal·lació fàcil mitjançant carril DIN.
 • Alarmes mitjançant relés per al seu ús a la xarxa.
Webmanager

Mòduls de bateries

 • Monitoratge individual de les bateries en un rang de 7 a 5.000 Ah.
 • Bateries Pb-Ca: 2, 6, 12 i 16 V. . Bateries Ni-Cd, Ni-MH i ió liti: 1,2 a 3 V.
 • Principi “Equalizing”: distribució equitativa de la tensió de càrrega entre cada bateria, fins a 150 mA per cada una.
 • Homogeneïtzació eficient dels nivells de tensió en bateries de fins a 300 Ah.
 • Mínima dissipació calorífica en la tensió de regulació més alta.
Mòduls de bateries

Bus associat

 • Instal·lació fàcil mitjançant connexió ràpida dels cables del bus en la fixació de velcro.
 • No calen cables amb reblada especial.
 • Muntatge previ dels cables de mesura abans d’instal·lar les bateries.
 • Reinstal·lació fàcil i ràpida dels mòduls.
Bus associat

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES