Actualitat

Inici > Actualitat > 7 raons de per què la protecció elèctrica és important

7 raons de per què la protecció elèctrica és important

Dilluns, 22 de setembre de 2014

Tots els avanços aconseguits en tecnologia i electrònica poden convertir-se en inútils davant un gran problema que pot afectar tant a empreses de qualsevol grandària com també a usuaris domèstics. Ens referim a un tall d'electricitat.

Sense electricitat, qualsevol dispositiu elèctric deixarà de funcionar, comportant al mateix temps costos reals, treball perdut i fins i tot danys físics al seu hardware.

És per tant una evidència, que cap empresa pot permetre que els seus equipaments IT funcionin sense una adequada protecció enfront de possibles talls i/o microtalls elèctrics. I és que l’estadístiques no enganyen: diferents estudis apunten una mitjana de 15 talls anuals, capaços de causar el mal funcionament dels sistemes IT.

Les principals raons de la importància de disposar d'una correcta protecció elèctrica són:

- La xarxa elèctrica no és 100% fiable: encara que les companyies elèctriques inverteixin contínuament en la millora de les seves xarxes de distribució, hi ha factors externs (tempestes, inundacions, accidents,…) que influeixen directament en la qualitat del subministrament. Fins i tot els propis consumidors són generadors de pertorbacions (motors, fluorescents,…) que també distorsionen la qualitat de la xarxa.

- La xarxa elèctrica no és estable: ja que les empreses subministradores d'electricitat no poden proveir un nivell excel.lent de qualitat, s'ha regulat la possibilitat que subministrin tensió amb uns marges tant per damunt com per sota del valor teòric nominal. Aquesta facilitat pot provocar problemes significatius als sistemes IT.

- Fins i tot els talls momentanis són un problema: considerant com a tals als talls inferiors a 2 segons, les seves conseqüències poden ser la indisponibilitat dels entorns informàtics des de 15 minuts (reinici ràpid) a diverses hores. En funció de la durada de la falta de subministrament també podem trobar-nos amb talls instantanis (0,5 a 30 cicles), temporals (2 segons a 2 minuts) o sostinguts (superiors a 2 minuts). 

- Intensificació creixent dels problemes i riscos: els actuals sistemes d'emmagatzematge, servidors i electrònica associada de xarxa utilitzen components miniaturitzats que són més sensibles als problemes d'alimentació que els seus predecessors de generacions anteriors.

- Els grups electrògens i supressors de transitoris no són suficients: els grups electrògens poden ser una bona solució per a talls de llarga durada però necessiten un temps d'arrencada i tampoc són idonis contra els pics de tensió i altres pertorbacions elèctriques. Així mateix, els supressors de transitoris protegeixen contra pics de tensió però no contra talls, microtalls o oscil.lacions de tensió.

- Disponibilitat com a valor essencial: la competitivitat empresarial no permet fallades en el funcionament continu. Per tant, qualsevol caiguda del sistema IT significa perdre oportunitats de negoci i donar avantatge a la competència en la consecució de clients.

- Disponibilitat essencial però a costos assumibles: la conjunció disponibilitat-cost pot ser resolta favorablement amb sistemes que siguin altament eficients.

Un Sistema d'Alimentació Ininterrompuda (SAI/UPS en anglès) és la millor solució per protegir elèctricament el seu sistema IT contra tots els problemes ocasionats per un incorrecte subministrament elèctric.

Salicru disposa d'una àmplia gamma de SAI/UPS que s'adapten a les necessitats específiques de cada instal.lació, tant en tecnologies disponibles, com en tensions d'entrada i sortida, freqüències, autonomia necessària, possibilitats de comunicació i serveis de suport requerits.

Actualitat destacada 
 • Renovada la sèrie SPS ONE, el SAI ideal per a protegir l’ofimàtica domèstica i professional

  Hem renovat la sèrie SPS ONE, un Sistema d'Alimentació Ininterrompuda (SAI/UPS) ideat per a oferir la millor protecció elèctrica per als equips d'ofimàtica domèstica i professional.

  D'un innovador disseny, aquesta renovada sèrie es presenta en format minitorre amb tecnologia line-interactive, proporcionant back-up de bateria (amb sortida d’ondulador pseudosinusoïdal) i protecció contra sobrecàrregues.

  Veure més
 • SPS PDU, la unitat de distribució d'energia

  Les Unitats de Distribució d'Energia de la sèrie SPS PDU de Salicru estan dissenyades per a distribuir energia provinent d'un Sistema d'Alimentació Ininterrompuda (SAI/UPS), d'un generador o de la xarxa a múltiples dispositius, com ara racks de xarxes i servidors en data centers i sales d'ordinadors.

  Veure més
 • SLC X-PERT, un SAI per a instal·lacions de gran potència crítica

  Salicru ha llançat al mercat la sèrie SLC X-PERT, Sistemes d'Alimentació Ininterrompuda trifàsics (SAI/UPS) de tecnologia online de doble conversió, control DSP i disseny compacte, que garanteixen un subministrament permanent de qualitat per a totes les instal·lacions de gran potència crítica protegides per altes prestacions.

  Veure més