Actualitat

Inici > Actualitat > 20 SAI trifàsics de Salicru al nou centre de control de trànsit aeri de Lima

20 SAI trifàsics de Salicru al nou centre de control de trànsit aeri de Lima

Dijous, 7 de juliol de 2011

En entorns crítics on la seguretat depèn d'un òptim subministrament elèctric com és el control de trànsit terrestre i aeri, la millor protecció és disposar de Sistemes d'Alimentació Ininterrompuda (SAI) que garanteixin un subministrament elèctric segur, continu, net, fiable, econòmic i ecològic.

Un dels darrers projectes de Salicru que millor il·lustra aquesta aplicació és l'acord comercial signat amb la companyia espanyola Indra per subministrar 20 SAI trifàsics d'entre 20 i 60 kVA, que permetran assegurar la continuïtat i fiabilitat de l'alimentació del sistema elèctric del nou centre de trànsit aeri de Lima. Es tracta de sistemes formats per dos equips en mode paral·lel redundant amb autonomia ampliada, que donaran servei tant al nou centre de control com a la xarxa d'estacions de vigilància que donarà cobertura a tota la geografia del país sud-americà. A més d'aportar una tecnologia d'alt desenvolupament tecnològic, Salicru ha inclòs per aquest projecte la responsabilitat de formació i una extensió de garantia que inclou l'assistència tècnica, un valor afegit respecte a d’altres empreses del sector amb implantació a la zona.

La modernització dels sistemes de gestió de trànsit aeri de Perú permetrà incrementar sensiblement el nombre de vols que gestionen els seus aeroports, garantint al mateix temps el màxim nivell de seguretat, ja que la tecnologia implantada facilitarà als controladors una visió global unificada del cel peruà, amb accés a informació sobre la posició de les aeronaus, el seu pla de vol, trajectòria i destinacions predefinides, així com l'estat meteorològic o la comunicació terra-aire amb els pilots.

Els SAI d'estructura trifàsica de Salicru, la modalitat escollida per al projecte, ofereixen una protecció total, eliminant tots els problemes de la xarxa elèctrica (sobretensions, subtensions, interferències, talls, microtalls…) que afecten els sistemes més crítics i sensibles. Proporcionen tensió de sortida a partir de dues fonts d'energia diferents: la xarxa d'entrada a través de la línia de bypass i directament des de l’ondulador.

Indra és una companyia global de tecnologia, líder en solucions i serveis d'alt valor afegit per als sectors de transport i trànsit, energia i indústria, administració pública i sanitat, serveis financers, seguretat, defensa i telecomunicacions, amb presència en més de 100 països. És un dels clients de referència de Salicru a Espanya, on té un gran nombre d'acords a la xarxa de peatges de les autopistes i, a Llatinoamèrica, també li ha subministrat equips per projectes a països com Nicaragua o Colòmbia, entre d’altres.